Dziewczyna. Родилась 4 stycznia. Mieszka w mieście Москва. Wspólnica z
Ją zaprosił dobrodey 71. Ona ze sobą przeprowadziła 2 человек.

Примет в дар следующие услуги и вещи