Dziewczyna. Mieszka w miastach Санкт-Петербург, Воронеж. Wspólnica z
Ona jescze nikogo nie zaprosiła

Примет в дар следующие услуги и вещи