Dziewczyna. Родилась 15 sierpnia. Mieszka w mieście Москва. Wspólnica z
Ją zaprosiła Merendinka 669. Ona jescze nikogo nie zaprosiła

Примет в дар следующие услуги и вещи