Dziewczyna. Mieszka w mieście Москва. Wspólnica z
Ona ze sobą przeprowadziła 2 человек.

Примет в дар следующие услуги и вещи